आर Ongpin पुढील विलग केले, स्वत: पासून व्यवसाय करून विक्री ऑक्टोबर मध्ये त्याच्या 771,651,896 शेअर PhilWeb – समतुल्य 53.76 टक्के हिस्सा आणि आयोजित द्वारे एक गट कंपन्या – Gregorio Araneta Inc साठी PHP2.60 (अमेरिकन$0.0534) प्रति शेअर. गायन नोंद किंमत गोवा.