एकूण 73.8 टक्के आवक कालावधी – रक्कम 609,982 उदाहरणे – होते पर्यटकांसाठी मुख्य भूप्रदेश चीन, प्रतिनिधीत्व एक वर्ष-वर्ष वाढ, 14.5 टक्के की गट. कॅनडा सर्व वेळ निर्विकार मनी यादी.