ainland अभ्यागतांना मे मध्ये आला, प्रामुख्याने पासून, ग्वांगडाँग प्रांत (727,443), हुनान प्रांत (70,514) आणि फुझिअन प्रांत (64,950). ऑनलाइन जुगार कायदेशीर मेन.