agaWorld (चित्रात), फक्त कॅसिनो रिसॉर्ट अधिकृत ऑपरेट फ्नॉम पेन्ह केले आहे shuttered असल्याने लवकर मार्च, म्हणून एक Covid-19 counterstep. तास गायन de zaragoza.