acau सचिव सुरक्षा, वाँग Sio चक (चित्रात), नियुक्ती करण्यात आली आहे, स्थानिक गेमिंग आयोग, दाखवते सिटी च्या अधिकृत राजपत्रातील. क्विंटल कॉल स्लॉट मध्ये विविध धागा.