acau पाहिले एक 85 टक्के वर्ष-वर्ष घट त्याच्या पर्यटन आवक 2020, पूर्ण-वर्ष इनबाउंड-पर्यटन ताळा येथे सुमारे 5.90 दशलक्ष त्यानुसार, सांख्यिकी ब्यूरो.डेटा येतो पार्श्वभूमी विरुद्ध व्यत्यय प्रवास आणि पर्यटन, जगभरातील पार्श्वभूमीवर साथीच्या.ainland अभ्यागतांना आहेत फक्त ग्राहक गट सध्या हक्क – बहुतांश घटनांमध्ये – अलग ठेवणे मुक्त प्रवेश करण्यासाठी मकाओ.isitor आवक from शेजारील ग्वांगडाँग प्रांत गाठली 2.75 दशलक्ष 2020 मध्ये, वाटा 57.8 टक्के एकूण संख्या, मुख्य भूप्रदेश चीनी अभ्यागतांना.फॉलो करा फॉलो करत पर्यटकांनी ग्वांगडाँग रक्कम सुमारे 1.41 दशलक्ष वाटा 75.4 टक्के एकूण संख्या फॉलो करा फॉलो करत आवक पूर्ण वर्ष आहे. आहे.